Καινοτόμο πρόγραμμα απ’ το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας: Μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερεύοντα συστατικά ζωοτροφών μέσω συστημάτων κυκλικής οικονομίας.

 

Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By–products into secondary Feedstuffs via Circular–Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και στοχεύει στην ανάπτυξη και τελικά στην υιοθέτηση από τις εκτροφές παραγωγικών ζώων, εναλλακτικών ζωοτροφών. Η μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας ζωοτροφές θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας των εκτροφών παραγωγικών ζώων Μεσογειακών χωρών, μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Έχουν επιλεγεί τρεις διαφορετικές αλυσίδες αξίας της περιοχής της Μεσογείου, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών:

▪ Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των οινοποιείων (στέμφυλα), ως ζωοτροφές δεύτερης γενιάς, για την παραγωγή νέων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα και βοοειδή). Η μελέτη πραγματοποιείται στην Ισπανία.

Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (πορτοκάλι) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα). Η μελέτη πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Τα υποπροϊόντα του χυμού πορτοκαλιού μετά από ενζυματική επεξεργασία και ξήρανση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εντάχθηκαν στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών προβάτων και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην παραγωγικότητα των ζώων, την ποιότητα του γάλακτος, την υγεία και τις εκπομπές μεθανίου.

Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελαιουργίας (ελαιοπυρήνας) για την παραγωγή συστατικών ζωοτροφών για πτηνά. Η μελέτη πραγματοποιείται στην Αίγυπτο.

Στο έργο NEWFEED, που έχει προϋπολογισμό 2.057.528,06 ευρώ, διάρκεια 48 μηνών και ολοκληρώνεται το 2025, συνεργάζονται 14 φορείς (ερευνητικά & πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί) από 4 χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία). Την Ελλάδα εκπροσωπούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κασαπίδου.

Εττικέτες:
έρευνα κτηνοτροφία