about

Η βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο ένα από τα κυρίαρχα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας. Είναι η σπουδαία πολιτιστική μας κληρονομιά, που αντανακλά χιλιάδες χρόνια Ελληνικής ιστορίας και παράδοσης. Το ιερό δέντρο της ελιάς είναι σύμβολο εθνικό απ’ τα πανάρχαια χρόνια.

Η ελιά τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. Ένα κλαδί ελιάς μπορεί να φέρει την ειρήνη, ένα κλαδί ελιάς είναι το μεγαλύτερο έπαθλο για τον νικητή. Στην Αιτωλοακαρνανία καλλιεργούνται περί τις 334 χιλιάδες στέμματα και η Ένωση Αγρινίου, δεκαετίες τώρα, δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν, έχοντας δημιουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας της βρώσιμης ελιάς.

Η Ένωση Αγρινίου είναι από τις πρώτες Συνεταιριστικές Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών στην Ελλάδα που δημιούργησε τέτοια υποδομή. Το πρώτο συνεταιριστικό εργοστάσιο στη Δυτική Ελλάδα χτίστηκε στο Αγρίνιο το 1954. Σήμερα, η Ένωση εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος στον τομέα, διαδραματίζοντας κυρίαρχο ρόλο σε εθνικό επίπεδο:

 • Διαθέτει σύγχρονες και υγιεινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιών-Το μοναδικό εργοστάσιο επεξεργασίας με στεγασμένες δεξαμενές
 • Διαθέτει έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που ελέγχει την ελιά στο εργοστάσιο, ώστε το τελικό προϊόν να είναι απόλυτα ασφαλές και σε άριστη ποιότητα
 •  Απαρτίζεται από έμπειρους ελαιοπαραγωγούς, που καλλιεργούν με αγάπη και φροντίδα την ελιά
 • Συνεργάζεται με μεγάλες εταιρίες της χώρας και του εξωτερικού Δίνει «ταυτότητα» στην τοπική παραγωγή, είτε πρόκειται για τις πράσινες και μαύρες χονδροελιές (Κονσερβοελιά) Αγρινίου είτε για την ποικιλία Καλαμών.

Εργοστάσιο Ελαιών

Στο εργοστάσιο στη Σπολάϊτα, δυναμικότητας 3.500 τόνων, γίνεται η τυποποίηση, σε διάφορες συσκευασίες και μεγέθη:

Μαύρες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Κονσερβοελιά Αγρινίου

 • Φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη, χωρίς χημικά συντηρητικά
 • Φυσικές μαύρες ελιές χαρακτές σε λαδόξυδο, χωρίς χημικά συντηρητικά

Επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών

 • Φυσικές ελιές Καλαμών σε άλμη, χωρίς χημικά συντηρητικά
 • Φυσικές ελιές Καλαμών χαρακτές σε λαδόξυδο, χωρίς χημικά συντηρητικά

Πράσινες ελιές

 • Ισπανικού τύπου
 • Εκπυρηνωμένες
 • Τσακιστές

Γνωρίζοντας την πραγματική αξία της ελιάς και τις δυνατότητες της περιοχής, καθώς στην Αιτωλοακαρνανία παράγονται περί τους 15.000 τόνοι, εκ των οποίων οι περίπου 10.000 τόνοι στην περιοχή της Ένωσης Αγρινίου, συνεχίζουμε την προσπάθεια, ώστε να πάμε ακόμη πιο μακριά τις ελιές μας, ακόμη πιο ψηλά το νομό μας.

Με νέες ετικέτες, με συμμετοχή σε όλες τις σημαντικές διοργανώσεις προβολής των προϊόντων μας, με συμφωνίες σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, που, συν τοις άλλοις, διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς. Στόχος μας είναι οι ελιές Αγρινίου να γίνουν γνωστές σε όλο τον κόσμο.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Σπολάϊτα, επί της παλαιάς εθνικής οδού.

Επικοινωνία: 2641.0.91024 –fax 91180
mail: akou@easagr.gr
Διευθύντρια: Ακριβή Κούκη

Πολιτική Ασφάλειας / Ποιότητας των προϊόντων

Η Διοίκηση του συσκευαστηρίου ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την ασφάλεια  και ποιότητα των συσκευασμένων ελαιοκάρπων με γνώμονα την παραγωγή ελιοκάρπων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχων ώστε να καλύπτει πλήρως αφ’ενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφ’ετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.

Το συσκευαστήριο ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" μέσω της Πολιτικής για την Ασφάλεια και Ποιότητα  των προϊόντων του δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή ελαιοκάρπων που καλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ποιότητα/ασφάλεια του προϊόντος.
 • Στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όσο και από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του συσκευαστηρίου ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ".
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και υγιεινή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτού.
 • Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού.
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία του συσκευαστηρίου.
 • Στην ικανοποίηση όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων (νομικές και αμοιβαία συμφωνημένες με τους πελάτες).
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές του.
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών του.
 • Στην αντιμετώπιση των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, την κάλυψη των αναγκών για διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στο συσκευαστήριο.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ασφάλειας του συσκευαστηρίου.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου του και συμμετοχή του σε αυτές.
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και την συνεχή βελτίωση αυτού.
 • Στον καθορισμό στόχων ασφάλειας τροφίμων η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του συσκευαστηρίου.
 • Την ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης στα θέματα ποιότητας και στον στρατηγικό σχεδιασμό.  

Το εργαλείο του ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" μέσω του οποίου το συσκευαστήριο υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική του για την Ασφάλεια των  τυποποιούμενων ελαιοκάρπων είναι το Σύστημα Ασφάλειας και Ποιότητας των  τροφίμων που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

 Η εγκυρότητα και αναγνώριση των συστημάτων επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής τους από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ασφάλεια και Ποιότητα των προϊόντων το συσκευαστήριο έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες με στόχο την συνεχή εφαρμογή των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων.