Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίδειξη μηχανοποιημένης συλλογής – διαχείρισης κλαδεμάτων  σε οπωρώνες και ελαιώνες της Αιτωλοακαρνανίας.

Η δράση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση περισσότερων τεχνικών δεδομένων, αλλά και να υπάρξει καλύτερη εξοικείωση των στελεχών της Ένωσης Αγρινίου τόσο με το μηχάνημα που για τις ανάγκες της δράσης ήρθε πρόσφατα από την Ιταλία όσο και με τις απαιτήσεις των έργων uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu,  και AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας στις αγροτοβιομηχανίες) http://agroinlog-h2020.eu, στο πλαίσιο των οποίων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η ερευνητικού χαρακτήρα επίδειξη, τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση της οποίας είχε το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα γενικά συμπεράσματα δεν διαφοροποιούνται από εκείνα της προηγούμενης εβδομάδας, γεγονός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά, ο οποίος και είχε την προσωπική επίβλεψη της δράσης, «μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την μελλοντική εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας».

Ο κ. Κουτσουπιάς εξηγεί ότι αυτό απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αρκετές ακόμη δοκιμές, εκτιμά ωστόσο ότι είναι εφικτό:

«Στην Ένωση Αγρινίου επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Αναζητάμε τρόπους επίλυσης των πρακτικών ακόμη προβλημάτων που οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, δίνουμε ασφαλείς διεξόδους και προσπαθούμε πάντα να συμβάλουμε στην ίδια την αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. Σήμερα, έχοντας μαζί μας τους πλέον αρμόδιους να μας καθοδηγήσουν, βάζουμε τα θεμέλια και κάνουμε το πρώτο βήμα, ώστε, με τις κατάλληλες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, να μπορέσουμε σύντομα να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και να περάσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την ενεργειακή αξιοποίηση κλαδεμάτων και εκριζώσεων, που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται ως άχρηστα υπολείμματα, που όχι μόνο κάποιο όφελος δεν έχουν για τον παραγωγό, αλλά, αντίθετα, εκτός του ότι ο τρόπος διαχείρισής τους, η καύση δηλαδή, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, έχει κόστος, απαιτεί δε πολύ κόπο και πολύ χρόνο».

Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμες καλλιέργειες στην Αιτωλοακαρνανία (ελιές, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, αμπέλια, κτλ) καταλαμβάνουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, κατά συνέπεια η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας που οι χιλιάδες τόνοι των υπολειμμάτων μπορούν να παράγουν, μετατρέπει αυτόματα αυτό που σήμερα αποτελεί πρόβλημα, σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την αγροτική οικονομία, που αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης συνολικά της τοπικής οικονομίας.

Τα έργα uP_running και AGROinLOG χρηματοδοτούνται από το φιλοπεριβαλλοντικό Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

Όπως επισημαίνει η εκπρόσωπος του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Τίνα Παπασιδέρη, γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.

Απ’ την πλευρά του, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ, χημικός μηχανικός κ. Μανώλης Καραμπίνης σημειώνει ότι πρόκειται για δράσεις που πιλοτικά για πρώτη φορά εφαρμόζονται, τονίζοντας ότι αφορούν έναν αναξιοποίητο ενεργειακό πόρο, που μπορεί πράγματι να δώσει ώθηση στην αγροτική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Ένωση Αγρινίου με την ανάπτυξη εργαλείων, οδικών χαρτών, κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών υλικών και λύσεων επ’ ωφελεία του τόπου, πρωτοπορώντας και στην πρόκληση της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας των κλαδεμάτων, αποδεικνύει ότι το «Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία – Επενδύουμε στο μέλλον», δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά η πλήρους περιεχομένου φιλοσοφία του Συνεταιρισμού.