Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ειδικά όσον αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά μας προϊόντα όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών η προσπάθεια εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα όμως τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων ΟΕΦ στο πλαίσιο του καν. [ΕΚ] 867/08.

Εισαγωγικό Προέδρου

Στη μεταβατική και σύνθετη περίοδο που διανύουμε, ο μόνος τρόπος να αντεπεξέλθουμε στις απαιτητικές της συνθήκες είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιδιώξεων και η αξιοποίηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Να δούμε απ’ την αρχή κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε αυτά που μπορούμε. Και μπορούμε οι αγρότες πολλά!

Με αυτό τον προσανατολισμό στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ειδικά όσον αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά μας προϊόντα όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών η προσπάθεια εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα όμως τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης.

Με την αναγνώρισή μας ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 867/08 και τη συμμετοχή της στα εν λόγω Προγράμματα Εργασίας τις δύο τελευταίες τριετίες (2009-2012 & 2012-15) αποκομίσαμε πολύτιμη εμπειρία. καταφέραμε να συστηματοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις, διασφαλίσαμε μετρήσιμα οφέλη για τους παραγωγούς μας, τα προϊόντα, αλλά και την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Είμαστε υπερήφανοι που στη σχεδόν ενός αιώνα παρουσία μας στην περιοχή, έχουμε καταφέρει ακολουθώντας ως φιλοσοφία “η ισχύς εν τη ενώσει” να αναδειχθούμε στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Ο αγώνας να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία συνεχίζεται.

Θωμάς Κουτσουπιάς
Πρόεδος Ένωσης Αγρινίου

10 στοχευμένες και μετρήσιμες δράσεις για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην ποιότητα των ελαιοκομικών προϊόντων της Ένωσης 

Πορεία υλοποίησης του τριετούς Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ Αγρινίου βάσει του Καν. [ΕΚ] 867/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό [ΕΕ] 1220/2011 της Επιτροπής 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Αγρινίου” υλοποίησε με επιτυχία το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Eργασίας στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 867/08 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΕ) 1220/20011 την τριετία 2012-2015. 

Ο ΑΣ υλοποίησε δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του δίνοντας έμφαση στην πιστοποίηση και την εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών του σε πρακτικές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου που αποτελεί και θεμελιώδη αρχή της νέας ΚΑΠ. Ο ΑΣ Αγρινίου υπέβαλε στις 15/02/2012 μελέτη και αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων με την υπ’ αριθμ ΥΑ 1185/30264/14-03-12 ενώ με την υπ' αριθ. ΥΑ 1474/40225/30.03.12 εγκρίθηκε και το πρόγραμμα εργασίας που είχε υποβάλει ταυτόχρονα με συνολικό προϋπολογισμό 1.819.225 €.

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης

ΤΟΜΑΣ B
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ iv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 1.100.000 €

Ο ΑΣ Αγρινίου δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην παραγωγή ποιοτικής επιτραπέζιας ελιάς, συνέχισε και την τριετία 2012-2015 την επιτυχημένη εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ) που ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΕ της προηγούμενης τριετίας (2009-2012), αριθμώντας 1200 πιστοποιημένους ελαιοπαραγωγούς με 23.188 στρέμματα.

Τόσο οι νέοι, όσο και οι παλιοί παραγωγοί εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν σε όλα τα θέματα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2/3. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στην κατάρτιση τους για τα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και των ελαιώνων, της συλλογικής συγκομιδής, έκθλιψης, αποθήκευσης και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων.

Η εντατική εκπαίδευση των μελών της ομάδας της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ΑΣ συνέβαλε στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης των παραγωγών με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του “πρασινίσματος“ της νέας ΚΑΠ.

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης από τους παραγωγούς του ΑΣ είναι εντυπωσιακή. Με τη σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση των παραγωγών επιτεύχθηκε μείωση του ποσοστού χρήσης λιπασμάτων κατά 10% και το ποσοστό ανεύρεσης υπολειμμάτων ΦΠΠ ήταν μηδενικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς του ΑΣ και αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού που αναζητά ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.

2. Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων (bins)

3. Εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικού Εξοπλισμού

4. Hμιαυτόματη μηχανή περιτύλιξης παλετών

5. Προμήθεια δεξαμενών

6. Σύστημα γεμιστικής μηχανής και παρελκόμενα αυτού

7. Προμήθεια μηχανήματος εκπυρήνωσης - κοπής ελιάς και παρελκόμενων αυτού

8. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

9. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο του ΑΣ

10. Επικοινωνιακό πρόγραμμα ΑΣ Αγρινίο