Με νέα τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης και ειδικότερα στη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», αναδιαμορφώνεται η κατανομή της δημόσιας δαπάνης στις Περιφέρειες.

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 211.130.310 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και το EURI. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια.

Περιφέρεια

Πιστώσεις

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

23.300.000 €

Κεντρικής Μακεδονίας

33.660.000 €

Δυτικής Μακεδονίας

16.760.000 €

Θεσσαλίας

36.445.310 €

Ηπείρου

8.520.000 €

Ιονίων Νήσων

2.560.000 €

Δυτικής Ελλάδας

18.050.000 €

Στερεάς Ελλάδας

18.895.000 €

Πελοποννήσου

16.690.000 €

Αττικής

2.760.000 €

Βορείου Αιγαίου

9.940.000 €

Νοτίου Αιγαίου

5.380.000 €

Κρήτης

18.170.000 €

Σύνολο

211.130.310 €

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη νήσο της Ρόδου, στον Δήμο Δομοκού και στις ΔΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καλύπτεται, κατά προτεραιότητα, το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 14, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% των ποσών του ανωτέρω πίνακα. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στους δικαιούχους της δράσης 4.1.5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 16 (ενδικοφανείς προσφυγές). Εξαιρούνται, οι επιλέξιμες αιτήσεις που προέρχονται από υποψηφίους με μόνιμη κατοικία, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη νήσο της Ρόδου, στον Δήμο Δομοκού και στις ΔΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, όπου μετά το τέλος της αξιολόγησης καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων προτάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

•Αγορά γης.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

•Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών

Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

•Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.

•Γενικές Δαπάνες

Εττικέτες:
σχέδια βελτίωσης