Εγκρίθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων  για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας από την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, τον αφθώδη πυρετό, την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών και την ευλογιά των προβάτων και αιγών.

 

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

α) Η έγκαιρη διάγνωση των εξωτικών νοσημάτων μέσω συστημάτων ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης τα οποία εφαρμόζονται ως εξής:

αα) Η ενεργητική επιτήρηση του Προγράμματος εφαρμόζεται στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις νήσους Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις νήσους Ρόδο και Κω (περιοχές υψηλού κινδύνου) και περιλαμβάνει:

 i) Την κλινική επιτήρηση για τον αφθώδη πυρετό σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων,

ii) την κλινική επιτήρηση για την ευλογιά των προβάτων και αιγών και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων,

iii) την ορολογική επιτήρηση για τον αφθώδη πυρετό και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων,

ββ) η παθητική επιτήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας για όλα τα εξωτικά νοσήματα και για όλα τα είδη των ευαίσθητων σε εξωτικά νοσήματα ζώων,

β) η τεκμηρίωση της απουσίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, μετά την ολοκλήρωση του επείγοντος προστατευτικού εμβολιασμού, μέσω κλινικής και εργαστηριακής επιτήρησης στα ευαίσθητα είδη στο σύνολο της επικράτειας, εντός περιόδου ανάκτησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με το μέρος 4 του παραρτήματος IX του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/361,

γ) η αύξηση της ετοιμότητας των κτηνιατρικών αρχών, μέσω της εξασφάλισης της επάρκειας σε τεχνογνωσία, προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικές εφαρμογές, για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων,

δ) η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας και επαγρύπνησης των κατόχων ζώων των ευαίσθητων ειδών και των εμπλεκόμενων με αυτά προσώπων και φορέων, μέσω της διαρκούς ενημέρωσης.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη των εξωτικών νοσημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.