Οικολογικό σχήμα για τη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων – Πως μπορείτε να πετύχετε το απόλυτο αποτέλεσμα.

 

Μετά την συγκομιδή των προϊόντων, στα Σιτηρά, το Βαμβάκι, τον Ηλίανθο, το Καλαμπόκι, το Ρύζι, τα Κηπευτικά, τα φυτικά υπολείμματα που μένουν στο χωράφι, με την χρήση του μικροβιακού σκευάσματος ECO - UNIKER, μπορούμε άμεσα να τα αξιοποιήσουμε και να προσθέσουμε καινούργια οργανική ύλη στο έδαφος, αυξάνοντας την οργανική ουσία και την γονιμότητα του, βελτιώνοντας παράλληλα τις φυσικές, χημικές και βιολογικές του ιδιότητες.

Ο τρόπος εφαρμογής είναι πολύ εύκολος για τον αγρότη, γιατί χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που ήδη έχει, δηλαδή το ψεκαστικό του, τον καλλιεργητή του, τα άροτρά του, το φρεζάκι του ή τον καταστροφέα του.  

Αρχικά κάνουμε έναν καταστροφέα για να ψιλοτεμαχίσουμε τα φυτικά υπολείμματα (όπως είναι το άχυρο, τις βαμβακιές, τις καλαμποκιές κ.λ.π) μετά ψεκάζουμε με ECO-UNIKER και αμέσως μετά κάνουμε ενσωμάτωση σε βάθος 10-15 εκατοστά με τον καλλιεργητή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Τα ισχυρά κομποστοποιητικά βακτήρια και ο μεγάλος πληθυσμός που υπάρχουν στο ECO-UNIKER, μετατρέπουν τα φυτικά υπολείμματα, που περιέχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε κυτταρίνη, ημικυτταρίνη και λιγνίνη, σε ανόργανα υλικά και έτσι το φυτό μπορεί να τα απορροφήσει άμεσα και να έχουμε ένα καλό φύτρωμα και μια καλή ανάπτυξη της καλλιέργειάς μας.  

Για να μην χάνεται το άζωτο που δημιουργείται από την μετατροπή των φυτικών υπολειμμάτων σε οργανική ουσία, στο ECO-UNIKER υπάρχει ποσότητα οργανικής ύλης που μετατρέπεται σε αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4) για να διατηρείτε σταθερή η σχέση του αζώτου προς τον άνθρακα (C/N) 

Για τα δένδρα, τις ελιές και το αμπέλι, μετά τα κλαδέματα και μαζί με τα χόρτα, γίνεται καταστροφέας και θρυμματισμός των φυτικών υλικών μέσα στο χωράφι και ανάμεσα στις γραμμές των δένδρων, κατά την περίοδο του χειμώνα που βρίσκονται στο λήθαργο. Ψεκάζουμε με το ECO-UNIKER και στη συνέχεια κάνουμε ένα φρεζάκι ή καλλιεργητή σε βάθος 10-15 εκατοστά.  

Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε και τις μολύνσεις που διαχειμάζουν στα φύλλα ή στα κλαδιά για την επόμενη χρονιά ενώ παράλληλα δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες αερισμού στο ριζικό σύστημα των δένδρων, αυξάνουμε την οργανική ουσία του εδάφους , βελτιώνουμε την γονιμότητα του και ενσωματώνουμε τα χειμερινά λιπάσματα του φωσφόρου και του Καλίου που συνήθως τα ρίχνουμε την άνοιξη χωρίς να τα ενσωματώνουμε και αυτό είναι λάθος.  

Τέλος το συγκεκριμένο eco-scheme, είναι συμβατό με τα υπόλοιπα και ενισχύει προσθετικά το εισόδημα του αγρότη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.leader-farmer.com  ή επικοινωνήστε με τον κ. Δαλαλάκη στο κιν. 6942468980.

 

Πληροφορίες για το Οικολογικό Σχήμα

Η παρέμβαση Π 31.4 αφορά στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων στις αροτραίες και των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες, με στόχο τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες ή μόνιμες καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέργειες για ανίχνευση παρουσίας φυτοπαθολογικών προβλημάτων ή εντομολογικών εχθρών και συγκεντρώνουν τα κλαδέματα σε κατάλληλους χώρους.

Β. Εάν δεν εντοπιστούν μολύσματα είτε χρησιμοποιώντας ίδιο εξοπλισμό είτε μέσω της προμήθειας υπηρεσιών τρίτων προβαίνουν σε θρυμματισμό των κλαδεμάτων με διάμετρο μικρότερη των 7 εκατοστών και των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.

Γ. Είτε χρησιμοποιώντας ίδιο εξοπλισμό ακολουθούν τη διαδικασία της κομποστοποίησης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προμηθεύονται κομπόστ για χρήση στις ενισχυόμενες εκτάσεις μονίμων και αρόσιμων καλλιεργειών.

Δ. Είτε χρησιμοποιώντας ίδιο εξοπλισμό είτε μέσω της προμήθειας υπηρεσιών τρίτων, εφαρμόζουν το κομπόστ στο έδαφος των αγροτεμαχίων. Ο δικαιούχος της παρέμβασης δεν επιτρέπεται να ζητήσει άδεια για κάψιμο ακόμα και στις αναφερόμενες στο ΚΓΠΚ 3 περιπτώσεις (φυτοϋγειονομικά προβλήματα). Το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων στις αρόσιμες και των κλαδεμάτων στις μόνιμες αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης, ακόμη και με όλες τις σχετικές άδειες.

Σε περίπτωση φυτοϋγειονομικών προβλημάτων ο δικαιούχος της παρέμβασης υποχρεούται να συλλέγει και να αποσύρει τα φυτικά υπολείμματα ή κλαδέματα, τα οποία δεν επιτρέπεται να κάψει. Τα ανωτέρω υπολείμματα θα αντιμετωπίζονται, κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης, με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος μόλυνσης με παθογόνους μικροοργανισμούς ελαχιστοποιείται στο μηδέν.

Δικαιούχοι για την παρέμβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεμάχια με μόνιμες ή/και αροτραίες καλλιέργειες και αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της παρέμβασης.

Η ενίσχυση για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων, την κομποστοποίηση ή την προμήθεια κομπόστ εγγυημένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγμένου μολυσμάτων και τη διασπορά του κομπόστ στις καλλιέργειες ανέρχεται σε:

▪   11,0 €/στρ. για τις αρόσιμες καλλιέργειες

▪   20,0 €/στρ. για τα κηπευτικά

▪   14,0 €/στρ. για τα ακτινίδια και τα αμπέλια

▪   11,2 €/στρ. για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Για το 31.4.5 και για όλες τις καλλιέργειες η ενίσχυση είναι έως 8,0 ευρώ/στρέμμα.