Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

 

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Είναι πολυφάγο έντομο και ένας από τους σοβαρότερους εχθρούς των εσπεριδοειδών στη χώρα μας.

Οι διαχειμάζουσες προνύμφες του εντόμου έχουν βγει από τα κατάφυγιά τους και κινούνται προς τα προφυλαγμένα και σκιαζόμενα μέρη του δέντρου όπως είναι ο κάλυκας των νεαρών καρπών και τα σημεία επαφής μεταξύ καρπών ή φύλλων και καρπών. Εκεί εγκαθίστανται και δημιουργούν αποικίες, από όπου επεκτείνονται οι προσβολές επάνω στα δένδρα, οι οποίες γίνονται αντιληπτές τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο όταν είναι ήδη αργά για καταπολέμηση του εντόμου.

Για την διαπίστωση του ποσοστού προσβολής συνιστώνται δειγματοληψίες καρπών. Πρέπει να αρχίσουν όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 2cm και να συνεχίζονται ανά εβδομάδα μέχρι τη συγκομιδή. Γίνεται στο 20% των δένδρων του εσπεριδοειδώνα λαμβάνοντας τυχαία 10 καρπούς ανά δένδρο.

Για επεμβάσεις που γίνονται εναντίον της 1ης γενεάς παίζει καθοριστικό ρόλο το φαινολογικό στάδιο του δένδρου (πριν έρθει σε επαφή ο κάλυκας με τον καρπό) Ψεκασμός στα δενδροκομεία που διαπιστώθηκαν πέρυσι σοβαρές προσβολές και κυρίως στις ομφαλοφόρες ποικιλίες.

Πρέπει να γίνει προσεχτική παρατήρηση των δέντρων και οι επεμβάσεις να κλιμακωθούν ανάλογα με την περιοχή οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν επάνω στον καρπό.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ - ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ

Μόνο στα δενδροκομεία που παρουσίασαν πέρυσι σοβαρές προσβολές από τη μία ή τις δύο ψώρες να γίνει καταπολέμησή τους σε συνδυασμό με τον Ψευδόκοκκο.

ΘΡΙΠΕΣ

Σε ορισμένες περιοχές διαπιστώθηκαν προσβολές από το έντομο, το οποίο προκαλεί επιδερμικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις των καρπών. Η προσβολή αρχίζει όταν οι καρποί έχουν μέγεθος μπιζελιού έως και καρυδιού.

Συνδυασμένη καταπολέμηση με Ψευδόκοκκο στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ζημιές την προηγούμενη χρονιά.

ΑΦΙΔΕΣ

Οι αφίδες είναι άφθονες κυρίως την άνοιξη και κυρίως όταν παρατηρείται μετρίως θερμός και υγρός καιρός.

Στα δενδροκομεία που διαπιστώνονται τα έντομα να γίνει καταπολέμηση.

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ - ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ

Οι προσβολές στη νέα βλάστηση δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Δεν χρειάζεται προς το παρόν αντιμετώπιση.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών υπάρχουν πολλοί φυσικοί εχθροί (C. noacki, Eretmocerus deBacki, Aphytis melinus κ.α.) οι οποίοι ρυθμίζουν ικανοποιητικά τους πληθυσμούς των βλαβερών εντόμων. Είναι λοιπόν χρήσιμο πάντα να γίνεται προσπάθεια να διατηρούνται οι πληθυσμοί τους σε μια ισορροπία.

Οι αλόγιστοι ψεκασμοί έχουν σαν συνέπεια την εξόντωση των ωφέλιμων εντόμων και κατά συνέπεια την έξαρση των βλαβερών εντόμων της καλλιέργειας.

Ψεκασμοί πρέπει να γίνονται μόνο οι απαραίτητοι και στον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Μία χρήσιμη πρακτική ώστε να βοηθήσουμε στη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι να αφήνουμε ζώνες αψέκαστες. Οι ζώνες αυτές να αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων και να εναλλάσσονται σε διάφορα σημεία του αγροκτήματος από χρόνιά σε χρονιά.

Για αποφυγή καταστροφής των ωφέλιμων εντόμων καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται στον ψεκασμό εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας.

Ο θερινός πολτός δεν καταστρέφει τα ωφέλιμα έντομα και ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.