Εξισωτική Αποζημίωση 2024: οι δικαιούχοι, η ενίσχυση, τα δικαιολογητικά